Trung tâm Tư vấn Raffles

Bác sĩ Joshua Kua Hai Kiat

Bác sĩ Kua là Bác sĩ Tâm thần và Chuyên gia Tư vấn tại Trung tâm Tư vấn Raffles. Ông đã tham gia khóa đào tạo tâm thần cơ bản và nâng cao từ năm 1994 đến năm 2001. Năm 2001, ông được công nhận là chuyên gia về tâm thần học. Ông đã hoàn...

Trung tâm Tư vấn Raffles

Bác sĩ Clarice Hong Pei Hsia

Bác sĩ Clarice Hong là một bác sĩ tâm thần. Bác sĩ Hong tốt nghiệp MB BCh tại Đại học Phẫu thuật Hoàng gia Ireland và lấy bằng Thạc sĩ Y khoa (Tâm thần học) tại Đại học Quốc gia Singapore. Cô cũng có bằng Cao đẳng Tâm lý trị liệu. Bác sĩ Hong trước...

Trung tâm Tư vấn Raffles

Bác sĩ Chua Siew Eng

Bác sĩ Chua Siew Eng là bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh với hơn hai mươi năm kinh nghiệm lâm sàng. Cô theo học chuyên ngành y khoa tại Đại học Cambridge và tốt nghiệp Y học Lâm sàng tại Đại học Oxford năm 1990. Cô được đào tạo tại Đại học Cambridge, Bệnh...

Trung tâm Tư vấn Raffles

Bác sĩ Tham Keng Seng

Bác sĩ Tham là một Chuyên gia về Tâm thần học. Ông tốt nghiệp Đại học Edinburgh vào năm 2012 và được công nhận là chuyên gia về Tâm thần học vào năm 2020. Bác sĩ Tham được đào tạo về tâm thần học nói chung dành cho người lớn, trẻ em và thanh thiếu...

Trung tâm Tư vấn Raffles

Bác sĩ Cecilia Chu

Lĩnh vực chuyên môn: Trị liệu tâm lý Bác sĩ Cecilia Chu là một nhà trị liệu tâm lý được đào tạo về nhiều phương pháp can thiệp tâm lý. Cô tìm cách hiểu và giúp đỡ bệnh nhân bằng sự tôn trọng và từ bi. Cô hợp tác với bệnh nhân & gia đình...

Trung tâm Tư vấn Raffles

Cô Saras Atre

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn & Tâm lý học Cô Saras có bằng Cử nhân Vật lý & Giáo dục. Cô là một học giả tài năng khoa học ở Ấn Độ khi cô theo đuổi chương trình Cử nhân của mình. Cô có bằng Thạc sĩ Tư vấn của Đại học Edith Cowan...