Trung tâm Chạy thận Raffles

Bác sĩ A. Vathsala

Bác sĩ chuyên khoa thận

Trung tâm Chạy thận Raffles

Bác sĩ Akira Wu

Bác sĩ chuyên khoa thận

Trung tâm Chạy thận Raffles

Bác sĩ Christopher Leo Cheang Han

Bác sĩ Leo tốt nghiệp Đại học Y khoa Auckland năm 2002. Ông đã làm việc tại New Zealand một thời gian trước khi chuyển đến Singapore năm 2005. Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nội khoa và Thận tiết niệu ở bệnh viện Tan Tock Seng, ông đã nhận được trao tặng...