Trung tâm Đông y Raffles

Mdm Leong Yuet Cheng (Carol Chan)

Lĩnh vực chuyên môn: Sức khỏe Nữ giới, Quản lý đau, Hô hấp, Nội khoa và Rối loạn hệ tiêu hóa

Trung tâm Đông y Raffles

Ms Tan Weii Zhu

Lĩnh vực chuyên môn: Sức khỏe Nữ giới, Quản lý đau, Nội khoa và Da liễu

Trung tâm Đông y Raffles

Mr Chew Hong Gian

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý đau & Quản lý các vấn để về sức khỏe, cân nặng

Trung tâm Đông y Raffles

Ms Zhao Xu Hong

Lĩnh vực chuyên môn: Sức khỏe Nữ giới, Sinh sản, Quản lý đau & Nội khoa

Trung tâm Đông y Raffles

Ms Miao Meng

Lĩnh vực chuyên môn: Hô hấp, Nhi & Da liễu