Trung tâm Tiểu đường & Nội tiết Raffles

Bác sĩ Tng Eng Loon

Lĩnh vực chuyên môn: Bác sĩ Nội tiết Bác sĩ Tng là một chuyên gia về Nội tiết. Ông ấy đã lấy bằng MBBS của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vào năm 2004 và lấy bằng Thạc sĩ Y khoa (Nội khoa) từ NUS vào năm 2011. Ông ã vượt qua kỳ thi Chứng...

Trung tâm Tiểu đường & Nội tiết Raffles

Bác sĩ Eberta Tan Jun Hui

Lĩnh vực chuyên môn: Nội tiết Bác sĩ (BS) Eberta Tan là bác sĩ Chuyên khoa Nội tiết. Cô tốt nghiệp cử nhân Y khoa tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) năm 2004 và Trường Y khoa Hoàng gia năm 2008. Năm 2013, cô hoàn thành chương trình đạo tạo chuyên khoa về Nội...

Trung tâm Tiểu đường & Nội tiết Raffles

Bác sĩ Anuradha Negi

Lĩnh vực chuyên môn: Tiểu đường & Nội tiết Bác sĩ Negi tốt nghiệp Cử nhân Y khoa tại Trường Y khoa Maulana Azad thuộc Đại học Tổng hợp Delhi, Ấn Độ. Cô tốt nghiệp cao học về Nội khoa tại Singapore và được công nhận là thành viên Hội bác sĩ Hoàng Gia- Vương...

Trung tâm Tiểu đường & Nội tiết Raffles

Bác sĩ Soh Lip Min

Lĩnh vực chuyên môn: Tiểu đường & Nội tiết Bác sĩ Soh tốt nghiệp cử nhân y khoa tại Đại học Quốc gia Singapore & Cao học tại Đại học Y khoa Hoàng Gia, Vương quốc Anh. Cô được nhận học bổng chương trình thạc sỹ Gordon A. Ransome năm 2007 và sau đó hoàn...