Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Yi Mon Phyo

Vật lý trị liệu Thần kinh. Tim phổi. Chỉnh hình và Lão khoa.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Foong Hui Ling Alicia

Phục hồi chức năng thần kinh. Chỉnh hình. Lão khoa. Vật lý trị liệu cơ xương khớp.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Mr. Liu Jiageng

Phục hồi chức năng chỉnh hình, lão khoa và tim phổi.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Shium Wen Xu

Phục hồi chức năng thần kinh

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Rachel Tan Ruizhen

Phục hồi nhi khoa, chăm sóc giảm nhẹ.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Mr. Gregory Ong Zhe Zhao

Phục hồi cơ xương khớp

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Ng Choy Kuan

Phục hồi chức năng tay và chi trên, kiểm soát cơn đau.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Dinnie Ng Chen Li

Phục hồi chức năng tay và chi trên. Liệu pháp Myofascial (Kiểm soát cơn đau). Phục hồi chức năng lão khoa.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Ms. Siah Heng-Ni

Phục hồi chức năng cho trẻ em. Phục hồi chức năng tay và chi trên. Phục hồi chức năng lão khoa.

Trung tâm Phục hồi chức năng Raffles

Mr. Koh Kah Yong

Phục hồi chức năng chỉnh hình. Nhi khoa và phát triển trẻ em. Phục hồi tâm lý xã hội.