Trung tâm Tai - Mũi - Họng Raffles

Bác sĩ Charmain Zhao Liling

Bác sĩ Charmain Zhao Liling là bác sĩ chuyên khoa về Tai – Mũi – Họng được Bộ Y tế công nhận. Bác sĩ Zhao tốt nghiệp Đại học NUS năm 2008 và hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa về tai – mũi – họng tại Bệnh viện Tan Tock Seng và Bệnh...

Trung tâm Tai - Mũi - Họng Raffles

Bác sĩ Aw Chong Yin

Lĩnh vực chuyên môn: Tai – Mũi – Họng tổng quát người lớn và trẻ em, phẫu thuật vùng đầu và cổ.  Bác sĩ Aw Chong Yin là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Tai – Mũi – Họng. Lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ Aw là tai – mũi – họng tổng quát,...

Trung tâm Tai - Mũi - Họng Raffles

Bác sĩ Chan Siew Chee

Lĩnh vực chuyên môn: Tai – Mũi – Họng Bác sĩ Chan Siew Chee là bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng. Ông đã hoàn thanh chương trình Thạc sỹ tại Đại học Quốc gia Singapore – NUS năm 1970. Năm 1974 ông tiếp tục tham gia khóa học nâng cao về phẫu...

Trung tâm Tai - Mũi - Họng Raffles

Bác sĩ Stephen Lee Teck Soong

Lĩnh vực chuyên môn: Tai – Mũi – Họng Bác sĩ Stephen Lee là phẫu thuật viên tai mũi họng từ năm 1984. Ông đã từng là Phó Giáo sư và chuyên viên tư vấn về phẫu thuật Tai Mũi Họng tại trường ĐHTH Malaysia từ năm 1990 đến 1993. Bác sĩ Lee đã từng...